2015. április 21., kedd

Nemzetközi Börtönmissziós Imahét
Nemzetközi Börtönmissziós Imahét

„Szeresd a kegyelmet!”

Imaheti felhívás

Magyar Testvéri Börtöntársaság

Börtönlelkészek Magyarországi Szervezete

Magyar Evangéliumi Börtönmisszió

Magyar Bűnmegelőzési Börtönmissziós Alapítvány

Esztergom Budapesti Főegyházmegye Börtönmissziója

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Börtönszolgálata

Mécses Szeretetszolgálat

2015. április 19-26.
Amint azt a Magyar Testvéri Börtönlelkészi Szolgálat elnöke, Roszik Gábor evangéikus lelkész Úr megfogalmazta, ez az esztendő immáron a huszonharmadik, amikor hazánk is bekapcsolódik a Nemzetközi Börtönmissziós Imahétbe. "Idén is célunk, hogy minden hazai és határon túli felekezet gyülekezete, egyházközsége számára eljuttassuk felhívásunkat, az Imahét programját. - fogalmazta meg az elnök úr. - Hálásak vagyunk  az Istennek, hogy egyre többen csatlakoznak felhívásunkhoz, és egyre többen vannak azok is, akik a börtönmisszió szolgálatában részt vesznek. Hisszük, hogy szolgálatunk nem hiábavaló és annak vannak eredményei e világban. A világ mintegy 100 országában szervezik meg a Börtönmissziós Imahetet. Szeretettel kérjük lelkész testvéreinket, gyülekezeti tagokat, hogy a Húsvét ünnepe utáni 2. vasárnapon (április 19.) kezdődő héten, szokásos alkalmaikon kapcsolódjanak be az imádságba, s tegyenek bizonyságot arról, hogy a feltámadt Jézus Krisztus az Igazság, és nála van a megbocsátás és az irgalom. Ez az az üzenet, ez az a világosság melyet mindannyiunknak hirdetnünk kell a börtönök falain belül és kívül, a fogvatartottaknak és gyermekeiknek egyaránt.  Megragadva az imaheti felhívásunkat, idén arra kérjük Lelkésztestvérünket és a gyülekezetet, hogy adományukkal támogassák a börtönlelkészek és a börtönmisszió szolgálatát! Kérem a Testvéreket, hogy egy Újszövetség vagy Biblia árával támogassák fogvatartottak között végzett munkánkat. Ezért szeretettel kérjük, hogy 500-1000.- Ft-ot szíveskedjenek erre a célra megküldeni, a közlemény rovatba kérjük beírni programunk nevét: „Egy Gyülekezet - egy Biblia”. Szeretnénk, ha az összegyűlt adományból minél több „evangéliumot” küldhetnénk be a magyarországi börtönökbe! "

Az imádságok a következők:

Április 19. vasárnap: a fogvatartottak és a börtönmisszió vasárnapja. Az Úr irgalmáét az elítéltekért, a szabadultakért, családjaikért, gyermekeikért, az áldozatokért és a börtönmisszióért. Hogy az elítéltek megértsék az Úr gondoskodását, reménykedjenek és keressék a bűnbocsánatot. A rabokért, hogy megbékéljenek az áldozatukkal, a családdal és a társadalommal.
 
Április 20. hétfő: a helyreállító igazságszolgáltatás napja. Hogy az igazság kegyelemmel teljes legyen. A törvényalkotókért, hogy olyan törvényeket hozzanak, amely a bűnözők megtérését és társadalmi beilleszkedését segítik. A bírákért, hogy igazságos ítéleteket hozzanak, és munkájukat igazság és könyörületesség vezérelje.


Április 21. kedd: az áldozatok napja. Hogy az áldozatok vigasztalást találjanak az Úrban. Hogy megtanuljunk irgalmasnak lenni azokkal, akik fájdalmat okoztak.


Április 22. szerda: a szabadultak napja. A szabadultakért, hogy megtalálják helyüket a közösségben. A volt fogvatartottakért, hogy családjukban és a társadalomban megértésre találjanak. Hogy amint új életet kezdenek, képesek legyenek ellenállni a kísértésnek.


Április 23. csütörtök: a büntetés-végrehajtás napja. A börtönparancsnokokért és családjukért, hogy megbecsüljék őket. A börtönökben dolgozókért, hogy irgalommal végezzék munkájukat. Hogy bátorítva és reményt adva cselekedjenek hivatásuk gyakorlása közben.
 
Április 24. péntek: a börtönben lévők családjának napja. Az elítéltek családjáért, különösen a gyermekekért, hogy szebb jövőjük legyen. Az elítéltek családjaiért, hogy a távollét ne gyengítse szeretetüket és támogassák egymást. Az otthonmaradt családért, hogy irgalmat találjanak az Úrban, és türelemmel viseljék azt a megpróbáltatást, hogy hozzátartozójuk távol van.
 
Április 25. szombat: a börtönlelkészek, missziósok napja. A börtönlelkészekért és önkéntesekért, hogy az Úr adjon erőt, kitartást és türelmet, munkájukhoz. Hogy a fegyőrök és az elítéltek is segítséget kapjanak a börtönlelkészektől és missziósoktól.
 
Április 26. vasárnap: a megbékélés napja. Hogy a fogvatartottak a Kereszthez jöjjenek, ahhoz a helyhez, ahol a szeretet és az igazság találkoznak. Hogy a fogvatartottak megbékéljenek az áldozataikkal, családjukkal és közösségekkel.
 
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése