2015. március 9., hétfő

APAC-körlet nők részére - Európában első alkalommal, a Pálhalmai Országos Bv. IntézetbenEurópa első női APAC körletét adták át Pálhalmán

 

Amint arról a BVOP honlapja és a Magyar Evangélikus Egyház honlapja egyaránt beszámolt, APAC-körletet adtak át a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet mélykúti objektumában 2015. március 6-án. A részleget a Váci Fegyház és Börtön APAC (Association for the Protection and Assistance of the Condemned – Szövetség az Elítéltek Védelmére és Támogatására) körletéhez hasonlóan, de Európában egyedülálló módon női fogvatartottak számára hozták létre. Az ünnepségen részt vett Roszík Gábor, a Magyar Testvéri Börtöntársaság elnöke, valamint L. Molnár István a Református Börtönmisszió misszióvezetője is.
  
 
A büntetés-végrehajtásnak lehetősége van arra, hogy különböző fontos célok érdekében fogvatartotti csoportokat hozzon létre. A most átadott részleg a börtönben Istenhez megtért fogvatartottak számára, meghatározott büntetés-végrehajtási szabályok között, a differenciált elhelyezés, a normalizáció és az egyéniesítés elvének érvényesülése mellett a közösség kialakítására is szolgál. Az APAC-körlet működése nem igényel elkülönített pénzügyi fedezetet, nincs nagyobb költségigénye, mint amit egyébként egy-egy fogvatartottra az állam ráfordít.


Az APAC-körlet kezdeményezője a Magyar Testvéri Börtöntársaság volt, alapját az objektum Biblia szakköre adta. A körletre való behelyezést bármely fogvatartott – függetlenül hitbeli meggyőződésétől – kérheti. A behelyezés előfeltétele, hogy a fogvatartott az intézettel, a segítő egyházi szervezettel és az APAC-testvériséggel szerződést köt, vállalva az abban foglaltak teljesítését.

Az APAC egy keresztény világnézeten alapuló rendszer, mely egész gondolkodásának, filozófiájának központjában a közösség, ezen belül is a család áll. A segítő, reszocializációt támogató folyamat tervezésébe, irányításába bevonja az elítélteket, a családot és a civil segítőket. Ez abból a látásmódból fakad, hogy a börtönügy problémáját komplex módon, össztársadalmi problémaként fogja fel, és kifejezésre juttatja, hogy a megoldást is összetett együttműködési rendszerben látja lehetségesnek az alábbi alapelvek szerint:
  1. Az ember nem egyenlő a bűnével. (Öld meg a bűnt és mentsd meg az embert!)
  2. A fogvatartottak talpraállásának kiemelt feltétele az egészséges családi élet kialakítása, helyreállítása (felismerve, hogy a szocializáció, így a reszocializáció leghatékonyabb alapegysége is a család lehet).
  3. A civil segítők, a hozzátartozók és fogvatartottak  családmodell szerűen, együtt hozzák meg döntéseiket.
  4. A tisztelet, a bizalom és a felelősségérzet kulcsfogalmak az eredményes reszocializációban.
  5. A fegyelemnek a szeretet egy másik kifejezéseként kell szolgálnia, amely az ember felelősségérzetében gyökerezik, és családjának egy másik tagját érinti.
  6. Hit abban, hogy a változás lehetséges.
  7. Krisztus ember felé forduló szeretete az alap, amelyre a program épül.

Kiemelt jelentőségű a részlegen elhelyezett fogvatartottak családjukkal való szoros kapcsolattartása. Az itt elhelyezett fogvatartottak havi két alkalommal, 90 perc időtartamban fogadhatják hozzátartozóikat. A látogatófogadáson felül havi egy alkalommal három óra időtartamban családi istentiszteleten vesznek részt az intézet lelkészének irányításával, önkéntesek bevonásával.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése