2013. október 19., szombat

"Zárt ajtók, nyitott lelkek" --- konferencia negyedik alkalommal (2. rész)A plenáris ülés második felvonásában Pesti Ferenc bv. őrnagy bv. tanácsos Úr, a tököli bv. intézet igazgatója lépett a pulpitusra, és "Reintegrációs törekvések és módszerek a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében" című előadásában bemutatta a rendezvénynek otthon adó intézetet, annak fogvatartotti összetételét és speciális részlegeit (mint például a HIV-részleg és a katonai fogda). Mint mondta, a fiatalkorúakkal való foglalkozás kiemelt jelentőségű feladat civilben és a bv. kereteken belül egyaránt. Utóbbi esetben különösen amiatt, mert fontos, hogy a fiatalkorú a büntetése letöltését követően milyen állapotban szabadul.

A fiatalkorú fogvatartottakkal való zárt intézeti foglalkozás főbb csomópontjai az oktatás, a munkáltatás, az ösztönzés, az önkéntes jóvátételi munkába történő bevonás, illetve a rezsimrendszer. Az oktatás nemcsak az előírt ismeretek átadását foglalja magába, hanem a személyiségfejlesztést, az erkölcsi tartalom közvetítését, a nevelést, továbbá a jogszabályi rendelkezések betartását, betartatását is. A fiatalok esetében különösen nagy jelentősége van a megtapasztalásnak, a közös élmény megszerzésének, megélésének, a normál együttélésnek. Az Igazgató Úr olyan gyakorlati példákon és megtörtént eseteken  keresztül mutatta be az általa elmondottakat, mint a fiatalkorú fogvatartott esete, aki leérettségizett a bv. intézeten belül felkészülve, de ennek külön emelte a jelentőségét az a tény, hogy a zárkatársai hagyták őt nyugodtan tanulni, nem zavarták őt a tanulmányaiban. Egy másik érdekes eset volt annak a színes bőrű fiatalkorú fogvatartott elfogadtatásának esete, akit a kezdeti időszakban a társai egy része rendszeresen huhogással "üdvözölt". Később kiderült, hogy a fiú igen tehetséges a cérnaképkészítésben, ezért lehetőséget kapott arra, hogy néhány társával közösen, egy csoportos foglalkozás keretében készíthesse a képeket. A csoportdinamika jól működött, a szakkör tagjai befogadták a színes bőrű fiatalt, ami javította az ő beilleszkedési esélyeit, és egy idő után a huhogás teljes mértékben megszűnt.

A tököli rezsimrendszerről beszélve az Igazgató Úr elmondta, hogy intézetükben egy háromlépcsős (alap, enyhébb, szigorúbb) rendszer került kialakításra, melynek legfontosabb sajátossága, hogy az egyes rezsimeken belül eltérő a jogosultságokhoz való hozzáférés mértéke. Mindez egyrészt hasonlít a nálunk, azaz a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben működő klasszifikációs rendszerhez, másrészt illeszkedik a készülő Bv. Kódex tervezetében rögzítettekhez is. Érdekesség, hogy az alap és enyhébb rezsimeken belül a fogvatartottak saját, civil ágyneműjüket használhatják, ami számukra talán otthonosabbá és elviselhetőssé teszi a zárka légkörét. A rezsimrendszer tapasztalatai szerint a fogvatartottak részéről növekvő együttműködés figyelhető meg, csökkentek a fegyelmi és büntetőeljárások. Az előbbiek teljesen összecsengenek azzal, amit a saját rendszerünk kialakítását követően magunk is tapasztaltunk, tehát a rezsimek kialakítása javítja a normakövetést.

Előadása befejezéseként Pesti Ferenc bv. őrnagy Úr hangsúlyozta, hogy a fiatalkorúak ügye egyfajta társadalmi felelősség, amiben mindenkinek van valamekkora szerepe, aki a munkavégzése során kapcsolatba kerül a fogvatartottakkal.                  
            

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése