2014. augusztus 8., péntek

Somogyi Sándor református lelkész látogatása2014. július 30-án 14.30 órai kezdettel Somogyi Sándor, a Csillaghegyi Református Egyházközség református lelkésze, egyben vezető presbitere járt a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben. Vendégünk az előadásában Pál apostol életútjának tanúságait példaként állítva segítő gondolatokat fogalmazott meg a konfliktushelyzetek kezelésére, a szabadulást követő helyes magatartásformák kiválasztására.Bemutatkozásul ismertette életpályáját, majd felvezette az előadás vezérszemélyét, Szent Pált. Idézett az Apostol leveleiből, beszélt látomásairól, damaszkuszi útjáról. Kihangsúlyozta, hogy számos megpróbáltatás ellenére töretlenül hirdette Isten szeretetét, a szentlélek erejének segítségével.

Mint megfogalmazta, „mindenkinek a saját életével kell gazdálkodnia, mert ahogyan mi közeledünk az emberek felé, úgy közelednek majd mihozzánk”. A lelkész úr kiemelte, hogy a szeretet törvényeiből számos példázat áll előttünk, Pál apostol pedig elkötelezte magát a szeretet mellett.

Az előadás résztvevői megismerhették, hogy az Apostol életében börtönévek is voltak, ennek ellenére az Istennel való kapcsolata imádság formájában fennmaradt. Mindez fontos lehet a mi életünkben is. Az előbbiek után a lelkész úr a szerzetesek jelmondatát idézte: „Ora et labora”, azaz „Imádkozzál és dolgozzál”, ezzel a test és lélek egységének megteremtése okán az imádság mellett a munka fontosságát hangsúlyozta. 

Fotó, szöveg: Lelovics Zoltán

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése