2011. október 20., csütörtök

Fogvatartottak resztoratív jellegű munkavégzésével kapcsolatos gondolatok

Fogvatartottak resztoratív jellegű munkavégzése


A Balassagyarmati Fegyház és Börtön jelen bejegyzés címében szereplő témával összefüggő eddigi szakmai gyakorlatában jellemzően az Országos Bűnmegelőzési Bizottság által támogatott pályázatok kapcsán volt megtapasztalható a resztoratívnak tekinthető munkavégzés, amikor is az intézetben elhelyezett fogvatartottak közül kiválasztott elítéltek olyan, intézeten kívüli munkákban vehettek részt az aktuális pályázati projekt keretén belül, amelyek a város lakosságának is az érdekeit szolgálták. Említésre méltó tevékenységeink voltak az új helyre áttelepített városi autóbusz állomás körüli terület parkosítása, a Palóc liget természeti környezetének helyreállítását szolgáló tevékenység, illetve a katonai temető rendbe tétele. Az előbbiekben említett tevékenységekkel összefüggő szakmai és egyéb beszámolók megismerhetők a http://gyarmatbv.dyndns.hu és a www.bunmegelozes.hu honlapokon.

A fogvatartottak resztoratív jellegűnek értékelhető külső, bv. intézeten kívüli munkavégzése egyébként jól illeszkedik az ún. közösségi börtön projektekhez, melyek szintén az OBmB által támogatott pályázati kiírások tárgyát képezték korábban. Ezek lényege, hogy a tettük, az elkövetett bűncselekmény következményeiért felelősséget vállaló elítéltek lehetőséget kapjanak a közösség javát szolgáló munkavégzésre, a közösség tagjait kiengesztelő jóvátételi tevékenységre. Mindez jól szolgálja a büntetés-végrehajtási intézetek integrálását az adott település életébe, de a külső munkahelyen végzett tevékenység során szerzett tapasztalatok adott esetben a részt vevő fogvatartottak számára is pozitív hatással lehetnek a szabadulás utáni visszailleszkedésük szempontjából.

A resztoratív jellegű munkavégzés kapcsán lényeges, hogy a program célcsoportját jogerősen elítéltek képezzék, akik már bírósági ítélettel rendelkeznek, így az általuk elkövetett bűncselekményért már kiengesztelést, jóvátételt kínálhatnak. Fontos szempont továbbá az érintettek önkéntessége, illetve az, hogy a programba bekapcsolódó fogvatartottak vállalják a nyilvánosságot, tekintettel arra, hogy a tevékenységek az intézeten kívül zajlanak, ezért mind a társadalom, mind a média képviselői részéről várható a fokozott érdeklődés. Ezért a kiválasztásnál fokozott figyelmet kell fordítani a jelentkező fogvatartottak várható szabadulási idejére, az elkövetett bűncselekményre, annak jellegére, a büntetés-végrehajtási keretek között tanúsított magatartásukra, kapcsolattartásukra, civil kapcsolataira, tehát a kiválasztást egy körültekintő biztonság-kockázati elemzésnek kell megelőzni.

Fontos szempont lehet továbbá, hogy a resztoratív jellegű munkálatok elvégzése kapcsán állami, önkormányzati intézményekkel kerüljön sor együttműködési megállapodás, szolgáltatási szerződés megkötésére, annak érdekében, hogy valóban a széles lakóközösséget leginkább érintő tevékenységek és a nagy közönség számára végzett munka kapjon teret.

Az ilyesféle tevékenységek pozitívumai megmutatkoznak mind a közösség, mind a fogvatartottak számára. A gyakorlati tapasztalatok alapján ugyanis a fogvatartottak által a közösség érdekében végzett külső munkák rövidebb idő alatt teljesülnek, mint abban az esetben, amennyiben azokat civilek végeznék el. Ráadásul költséghatékonyabbnak is minősülnek, mint a nem fogvatartotti munka igénybe vételével realizálódó tevékenységek. Az elítéltekre pedig mindenképpen pozitív hatással lehet a büntetés-végrehajtási intézeten kívül, adott esetben civilekkel együtt végzett munka, mert az adott esetben fejlesztheti a munkatapasztalatokat, ez által erősítheti a munkaerő-piac iránti elkötelezettségüket. És nem utolsó sorban a büntetés-végrehajtási szervezet számára is pozitív, ha egy olyan tevékenységgel összefüggésben hívja fel magára a figyelmet, ami a közösség, a társadalom számára végzett pozitív tevékenységgel kapcsolatos, nem pedig például egy fogolyszökéssel. Előbbi ugyanis erősen javíthatja a büntetés-végrehajtás társadalmi megítélését.  

És végezetül néhány friss kép, a Balassagyarmati Katonai Temető területén a napokban végzett munkákról:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése