2012. január 21., szombat

MEREPS-projekt záró konferencia, visszatekintés

„FELELŐSSÉGVÁLLALÁS, KAPCSOLAT ÉS HELYREÁLLÍTÁS” CÍMŰ MEREPS ZÁRÓ KONFERENCIA
2012. JANUÁR 17-19.

III. RÉSZ


Még csak most kezdődött a konferencia, de máris a vége felé közeledünk… A záró napon az első plenáris ülést Dr. Hatvani Erzsébet, a Magyar Kriminológiai Társaság Helyreállító Igazságszolgáltatási Szekciójának Elnöke moderálta. Az előadások sorát Dr. Marian Liebmann, az Egyesült Királyságból érkező mediátor és tréner nyitotta meg, aki elmondta, hogy az általa megkezdett felmérések és kutatások még nem fejeződtek be, de elsősorban angol nyelvterületeken folytatja a vizsgálatait.


Az érdeklődési körét öt téma képezi, melyek a következők:

Szolgáltatás a közösség felé
 • fogvatartottak által végzett ruhaválogatás menekültek részére,
 • kerékpárok megjavítása, majd értékesítése vagy Afrika területére történő eljuttatása az ottani rászorultak részére,


Áldozattudatosító programok
 • Sycamore Tree program (27 országban, az Egyesült Királyság területén belül 36 börtönben van folyamatban)
 • Bristol, börtön-program (2003-2004 között, a helyi börtönben egyhetes, gondolkodásformáló programok kerültek megtartásra fogvatartottak részére9
 • SORI-program (belső resztoratív módszerekkel történő kapcsolatfelvétel az elkövető  és a sértet között, az empátia erősítése céljából, a programban megjelent a sértett is, illetve abba bevonták a családon belüli erőszak elkövetésében érintett fogvatartottakat is, akik sok esetben nem is tudták, mekkora károkat okoztak cselekményükkel az áldozatoknak)


Áldozat-elkövető közötti kommunikációt erősítő csoportok
 • Rochester, 1985 (fiatalkorúak börtönében úttörő jelleggel alkalmazott resztoratív módszerek
 • Bristol, 2004 (betörés elkövetése miatt elítélt fogvatartottakkal kapcsolatos tudatosságnövelő program, melybe a sértettek bevonása is megtörtént – volt olyan sértett, aki csak azért kapcsolódott be a programba, hogy találkozzon egy betörővel, még ha nem is azzal a konkrét elkövetővel, aki az ő lakásába tört be…)
 • Sycamore Tree-programok      
 • SORI-program
 • civil szervezetek, pártfogók és a rendőrség részéről folytatott mediáció és konferenciacsoport
 • 2001-2007 között lefolytatott kormányzati kutatás, a börtönön belüli, konferencia módszerre alapuló szolgáltatások tárgyában, konkrét példákon át bemutatva, hogy a találkozások pozitív hatással voltak a sértettek további helyzetére, illetve elősegítették a trauma feldolgozását,
 • elkövetők és családjuk közötti találkozó megszervezése (a családdal, mint sértettel történő kapcsolat-felvétel, hiszen az elkövető börtönbe kerülésének a saját családja is szenvedő alanya)


Börtönön belüli kapcsolatokban kialakuló konfliktusok
 • A resztoratív gyakorlatok és módszerek büntetés-végrehajtási keretek közötti alkalmazása, börtönön belüli konfliktusok (fogvatartottak részéről egymás sérelmére elkövetett támadás, lopás, verekedés, erőszak) feloldására, illetve fogvatartottak és a személyzet tagjai között kialakuló konfliktusok esetén.
 • Fogvatartottak kiképzése mediációs technikák folytatására.


Resztoratív börtönök
 • APAC-börtönök
 • AVP-program
 • nők számára folytatott programok, szexuális zaklatással összefüggésben.

  
Dr. Liebmann nemzetközi kitekintését és az alkalmazott resztoratív gyakorlatok ismertetését szolgáló előadását követően a helyreállító igazságszolgáltatás nemcsak hazánkban, de külföldön is igen elismert képviselője, a Közösségi Szolgáltatások Alapítványának vezetője, IIRP-tréner és legfrissebb tevékenysége tükrében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatának áldozatsegítő pszichológusa, Negrea Vídia tartott előadást a resztoratív módszerek börtönben való alkalmazhatóságának tárgyában, a hazai gyakorlatok bemutatását felvezetve ezzel. A magyarországi tapasztalatokat facilitátori és mediátori szemmel, a tőle megszokott hitelességgel és szakértelemmel ismertetve, hiszen a MEREPS-project végrehajtása során a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben folytatott munkát mindvégig személyesen is segítette. Előadásában jól érzékeltette, hogy a különféle bűncselekmények sérüléseket okoznak az áldozatoknak, melyek igényeket keltenek bennük, mely igények kielégítésére jól használhatók a resztoratív gyakorlatok. És ahogy a pályázat megvalósítása során a gyakorlatban is bebizonyosodott, a helyreállító igazságszolgáltatás módszereinek a börtönkörnyezethez igazítva is eredményes és hatékony lehet az alkalmazásuk.

A következő plenáris ülésen még inkább a gyakorlaté volt a szó. A büntetés-végrehajtási szakemberek előadásait megelőzően a közönség megtekinthette a „Why Me?” szervezet magyar felirattal ellátott  "Woolf Within" című filmjét, ami Peter és Will történetét mutatta be, akik - mint egy rablás elkövetője és áldozata - részt vettek egy helyreállító igazságszolgáltatási konferencián. A film feliratozása egyébként a Foresee Kutatócsoport megbízásából készült, a "Why me?" szervezet engedélyével, és aki kíváncsi rá, az megtekintheti a Foresee Kutatócsoport honlapján (http://foresee.hu/filmjeink).   

A filmes felvezetést követően Dr. Budai István bv. ezredes bv. főtanácsos, a Balassagyarmati Fegyház és Börtön parancsnoka bemutatta a büntetőjogi mediáció hátterét, majd a büntetés-végrehajtási tevékenység jogszabályi hátterének érintése után bemutatta az általa vezetett intézet szakmai tevékenységét, a helyreállító igazságszolgáltatás eszmerendszerének zárt intézeti keretek közötti alkalmazhatóságát és a közösség érdekében végzett, resztoratív jellegű munkákat.

Kovács Mihály bv. alezredes bv. tanácsos, a Balassagyarmati Fegyház és Börtön Büntetés-végrehajtási Osztályának vezetője a MEREPS-projekt eredményeit mutatta be, a plenáris ülés eredeti címéhez ragaszkodva: bv-s szemmel. Előadásában bemutatta azt a fejlődési folyamatot, amely teret adott a resztoratív jellegű gyakorlatok büntetés-végrehajtási közegben történő alkalmazásához, hangsúlyozva, hogy megítélése szerint azért a minden újtól ódzkodó, túlbürokratizált világban mindez nagymértékben parancsnokfüggő dolog. Mert egy olyan intézetben, ahol az első számú vezető felvállalja az újszerű gyakorlatok alkalmazását, ott könnyebben kaphatnak teret a korábban talán elképzelhetetlen módszerek, és a vezető által képviselt szellemiség előbb-utóbb átragad a végrehajtó állomány tagjaira. Az előadó gyorsan leszögezte, hogy a félreértések elkerülése végett a börtön falai között nem a klasszikus értelemben vett büntetőjogi mediációt alkalmazzák, hanem olyan helyreállító jellegű folyamatokat, melyek jól alkalmazhatók a fogvatartottak egymás közötti konfliktusainak feloldásában. Az osztályvezető bemutatta a project keretén belül Balassagyarmaton végzett tevékenységeket, több gyakorlati példán keresztül ismertette a mediációs jellegű eseteket, valamint bemutatta az általuk alkalmazott családi döntéshozó csoportkonferencia módszereket is. Kérdések és nehézségek ugyan vannak, de ahhoz kétség nem férhet, hogy a helyreállító igazságszolgáltatás módszerei eredményesebbé tehetik a klasszikus értelemben vett és eddig a büntetés-végrehajtási intézetek napi gyakorlatában alkalmazott módszereket.

A blokk utolsó előadójaként Tóth Tamás bv. ezredes bv. tanácsos Úr, a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetének igazgatója ismertette azokat a tevékenységeket, melyeket munkatársaival Tökölön alkalmaznak, az ott elhelyezett fiatalkorú fogvatartottakkal kapcsolatos munka során.

Az ebédszünet után az Aszódi Javítóintézet igazgatója, Szarka Attila Úr mutatta be a fiatalkorúak intézetét, és ismertetett egy, az intézet falai között lezajlott esetet.

Az utolsó előadásban a konferencia főbb következtetéseit Prof. Dr. Ruzsonyi Pétertől, a Nemzeti Köz-szolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárától hallhattuk meg. És megnyugodhattunk, a resztoratív módszerek alkalmazása illeszkedhet a büntetés-végrehajtási gyakorlattal. Mert néhány medúza mindenképpen megmenthető.         
              
 
Hát... most ennyire tellett tőlem, de remélem, valamelyest sikerült betekintést adnom a MEREPS-projekt záró konferenciáján elhangzott előadásokba. Örülök, hogy ott lehettem, annak meg különösen, hogy részese lehettem a projekt megvalósításának. 
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése