2011. december 8., csütörtök

Jókai Anna látogatása


Jókai Anna balassagyarmati látogatása, avagy egy újabb közönségtalálkozó


„Csak lassan-lassan kezdtem eszmélkedni: semmi, amit elkövettünk, meg nem semmisíthető, és gyér minden jóvátétel. Amit létrehoztunk, azt el kell viselni. A szégyent, a tehetetlenséget. (...) Nincs feloldás visszafelé.”


Ma délután egy újabb rendhagyó irodalmi kalandozásnak lehettek részesei a Balassagyarmati Fegyház és Börtön elítéltjei, illetve két helyi általános iskola tanulói, pedagógusai. A közelgő karácsonyi ünnepekre való készülődés, az advent jegyében a magyar irodalom egy újabb nagy alakja, Jókai Anna látogatott el hozzánk.

A közönségtalálkozót az Intézet parancsnoka, dr. Budai István bv. ezredes bv. főtanácsos Úr nyitotta meg, aki köszöntötte a vendéget és a jelenlévőket. Ezt követően István Károlyné oktatásszervező nevelő mutatta be röviden az írónőt, életútjából kiragadva, hogy harminc éven keresztül ugyanolyan ember volt, mint bármelyikünk.

Jókai Anna erre mosolyogva jegyezte meg, hogy „remélem, még ma is...”.    

A nevelőnő elmondta, hogy a vendégünk sokakhoz hasonlóan jeles tanuló volt, aki pedagógus szeretett volna lenni, követve gyermekkori álmait. Tanári pályáján később rengeteg gyereket bocsátott útjára, mindeközben készült az órákra, de e mellett anya volt, aki mosott, főzött, vezette a háztartást. Ezzel együtt azonban az életről, a családról, a felelősségről szóló gondolatait is papírra vetette, és ennek figyelembe vételével már nem is nevezhető annyira hétköznapinak az élete…

A nevelőnő felsorolta az írónő legfontosabb kitüntetéseit, elismeréseit, amit én most oly módon próbálok meg bemutatni, hogy egyúttal közzéteszem az életrajzát is, amit röviden az alábbiak szerint lehet összefoglalni:

Jókai Anna 1932. november 24-én, Budapesten született, egy polgári család késői gyermekeként. Már kiskorában próbálkozott az írással, de ezt a tevékenységet tizenhat éves korában abbahagyta. Érettségi után dolgozni kezdett, könyvelő és művészeti előadó volt. 1956-ban fölvették az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karára, levelező tagozatra. 1961-ben itt szerzett magyar–történelem szakos tanári diplomát. 1961-től 1970-ig általános iskolában, majd 1970-től 1976-ig középiskolában tanított.
              
Írói pályája csak 33–34 éves korában kezdődött. 1968-ban jelent meg első regénye, a 4447, melynek címe egy külvárosi ház helyrajzi számára utal, 1969-ben pedig Kötél nélkül címen adta ki első novelláskötetét. Művei ettől fogva az érdeklődés középpontjába kerültek, széles körű kritikai visszhang és olvasói érdeklődés fogadta őket. Azóta is folyamatosan jelen van az irodalmi életben, számos közéleti tisztséget visel. 1970-től tagja a Magyar Írószövetségnek. 1976 óta írásaiból él. 1986 és 1989 között a Magyar Írószövetség alelnöke, 1990 nyarától 1992 végéig választott elnöke volt. 2002-től az Írók Szakszervezetének elnöke. 1992-től a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia alapító tagja. 2000-től a Magyar Művészeti Akadémia tagja.

Könyvei számos utókiadást értek meg, és több idegen nyelven is megjelentek (lengyelül, csehül, szlovákul, szlovénül, németül, bolgárul, ukránul, oroszul), novellái számos külföldi antológiában szerepeltek (például A reimsi angyal [The Angel at Reims] az Ocean at the Window című antológiában, amely 1980-ban jelent meg Minneapolisban, Prof. Albert Tezla által válogatott kötetben).

1980-ban még a rendkívüli állapot kihirdetése előtt elnyerte a lengyel PAX Kiadó nemzetközi díját a Napok című regényéért (Pietržak-díj), amely hét éve ott várakozott, mivel a cenzúra addig nem engedélyezte a kiadását.

1999-től a Nemzeti Kegyeleti Bizottság (első) elnöke és a VII. kerület díszpolgára.


Fontosabb díjak, elismerések:

1970 – József Attila-díj
1974 – SZOT-díj
1980 – Pietržak-díj (Pax, Lengyelország)
1981, 1990 – a Szépirodalmi Kiadó Nívódíja
1985 – a Munka Érdemrend arany fokozata
1992 – a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje
1994 – Kossuth-díj
1998 – Magyar Örökség Díj
1999 – CET-díj
1999 – Tiszatáj-díj
1999 – az Év Könyve-jutalom
2000 – Magyar Művészetért Díj
2002 – a Köztársasági Elnök Érdemérme
2003 – Arany János Nagydíj
2004 – a Magyar Kultúra Lovagja
2004 – a Prima Primissima közönségdíja
2004 – Kölcsey-díj
2006 – Stephanus-díj

De most térjünk vissza a délutáni rendezvényhez…

A bemutatást követően a nevelőnő azt a kérdést tette fel, hogy milyen érzéssel jött el hozzánk az írónő, illetve mit érzett, amikor elfogadta a meghívásunkat.

Jókai Anna az alábbiakat mondta a kérdésre válaszolva, életútját, gondolatait megosztva a hallgatósággal:

„Amióta az eszemet tudom, azt vallottam, hogy azokról kell szólni, akiknek az életük nem egy lampionos kerti ünnepség. Mindig az érdekelt, hogy mitől olyan nehéz ez a kutya emberi lét. Milyen kevés a szeretet, ami meg tudja menteni az emberek életét.

A mostani szituáció furcsa számomra, mert gyerekek és fogvatartottak vannak itt együtt. Furcsa a szituáció, de nem reménytelen. Így advent körül különösen fontosnak érzem, hogy ne engedjük el egymás kezét…

Lényeges az, hogy ki milyen családban nő fel. Nem mindegy, hogy egy gyerek hová születik. Én olyan polgári családban nőttem fel, ahol az volt a legnagyobb baj, hogy a szüleim nem szerették egymást. Adott volt egy alkoholista apa, és egy boldogtalan anya, aki mindent a gyermekének szentelt. Én meg elhittem, hogy a világ közepe vagyok. Aztán később, amikor kikerültem a családból, úgy éreztem, hogy támasz nélkül maradtam…

Amikor megszületünk erre a világra - ami nehéz mulatság…-, nem vagyunk tökéletesek, hibátlanok. Szüntelen választások, válaszutak elé kerülünk. Nekem is el kellett döntenem, hogy éljek úgy, hogy csak a tánccal, az udvarlókkal törődjek, vagy foglalkozzak a felnőttekkel, akiket szüntelenül bíráltam. Ami a véleményem volt, azt mindig elmondtam. Szemtelen gyerek voltam, mindig a színtiszta igazat mondtam. És írónak is ilyen akartam lenni, mert egy írónak nem szabad hazudni, hisz anélkül is annyi társadalmi hazugság van…

Hiszem, hogy semmi sem véletlen. Nem véletlen, hogy ide kerültünk, ide vezetett a sorsunk. De gondoljunk csak bele, mit ér a legsikeresebb élet, ha közbejön egy betegség vagy a halál… A halotti ruhának nincs zsebe, az összekuporgatott javakat nem lehet a halál után elvinni. De úgy hiszem, hogy az emberi élet a halál után nem tűnik el. Egy mag marad, ami továbbmegy. Az élete során viszont az ember állandóan válaszút elé kerül, mit tegyen, mi legyen…

Senki ne érezze azt, hogy a többiekhez viszonyítva értéktelen. Ha például egy utcaseprő felveszi a narancssárga mellényét, és elsöpri a havat egy öregember háza elől, már lehet, hogy többet tett, mint adott esetben egy többdiplomás ember…

Biztosan maguk is néznek tévét. Itt van most ez a Való Világ…. Milyen tyúkok vannak ott… Egyik sem vonzó, és nem is okos. És van ott kellően pökhendi fiú is. Olyan emberek, akiknek feldobnak havi egy milliót. Ez lett az emberből. Pedig Isten legcsodálatosabb ajándéka a szerelem. Amikor egy pár együtt marad, szeretik egymást, gyereket nevelnek, az az igazán jó dolog. Nem a mai celebek közvetítik az értéket…

Amikor az ember egy verembe zuhan, és akkor megtalál egy kötelet, na az az igazi. És ha a mélyből még magasabbra sikerül eljutnia, mint ahonnan oda zuhant.

Fontos, hogy valaki tudjon mit kezdeni az idejével. Például ti fiatalok, gondoltatok –e arra, hogy például a hétvégi disco helyett egy ilyen zárt helyre kerültök? Az idő elrepül, ezért fontos, hogy tudjon vele mit kezdeni az ember, hasznosan tudja azt felhasználni. Senki ne engedje meg, hogy elmenjen mellette az idő, az élet, itt a börtönben adott esetben cellatársi torzsalkodással. Tanuljanak például. Képzeljék magukat a másik helyébe. Például, nekem valami fájna, ezért nem teszem meg azt. Vagy van az a szemlélet, hogy ha valakit megrúgnak, ő is tegye meg, adja vissza. De ez nem vezet semmire…

A rosszat nem kell továbbadni, mert az egy végeláthatatlan sor kezdete lenne. Tény, hogy a kilencven kilós lányból vélhetően nem lesz balerina. De reális álmokat, célokat lehet keresni.


Nézzétek meg ezt a környezetet, ezeket a könyveket, az ablakokat... - mutatott körbe a kápolnán az írónő. – Ezekben elítéltek munkája van. Aki ilyet tud alkotni, az nem lehet elveszett ember, lehet, hogy csak megtévedt.

Az ilyen embereket a környezete nem lenézi, utálja, hanem egyfajta emberközösséget vállal vele. A könyveimben én mindig nehéz sorsú emberekről írok, akik életük végén egy számadást készítenek. Ott már nincs ügyész, nincs bíróság…

A lázadó természetemet én mindig megtartottam, a tanári pályámon is. A felvételin annak idején szóvá is tették, hogy nem vagyok alkalmas az ifjúság oktatására, mert kritizálok, nem látom rózsaszínben a világot. Mire tanár lettem, már két gyerekem volt. Albérletben, szegénységben éltem, tehát erről újat nem lehet nekem mondani. A VIII. kerületben kezdtem tanítani, egy olyan iskolában, amit azóta már lebontottak. Vártam az első napot, vártam, hogy jöjjön az ifjúság, a napfény. Aztán beléptem az első osztályomba, amelynek osztályfőnöke is voltam, ahol csupa szerencsétlen sorsú gyerekkel találkoztam. Olyanokkal, akik kutya életet éltek. Akkoriban nekem a rezsi is gondot jelentet, kerestem a páromat, és amikor ott körülnéztem, az olyan hatással volt rám, hogy megírtam az első novellámat, ami nagy vihart kavart. és azóta is ugyanezt írom, csak más sorsokkal…

Az első novellám egy fiatal tanárnőről szólt, aki egy olyan környezetbe ment tanítani, ahová úgy ment be, hogy Istenem, csak bírjam ki estig… Az egyik gyereknek kék volt az arca, és a tanárnő megkérdezte tőle, hogy hol ütötte meg magát. Erre érkezett a válasz, és ezért van az, hogy sokan inkább nem is kérdeznek, mert nem akarnak válaszokat. Erre a második, a harmadik gyerek is elmondta, hogy neki milyen a sorsa. A tanárnő már rosszul volt, de a rossz gyermeki sorsok csak folytatódtak. A tanárnő megijedt a hallottaktól, és meg akarta tartani a nyelvtan órát. De ebben a szituációban valahogy nem érezte annak a fontosságát. Kínjában elnevette magát, amit a gyerekek először nem értettek, majd ők is elkezdtek nevetni, egyre jobban, végül a padra borulva, egészen kicsengetésig…

Tudják, nem csak a tananyag leadása a fontos, hanem az is, hogy az ember őszintén letehesse a szívét valakinek. De ezeket meg kell válogatni. Mert sok a hitvány barát. Ha igazit találunk, akkor viszont arra oda kell figyelni.

Életünkben nagyon fontos, hogy mit tudunk csinálni a lelkünkkel. Én minden sikeremet annak köszönhetem, hogy tudtam, miért dolgozom.

És több lehetőség is van, hogy az ember felismerésre jusson.

Az ünnep kapcsán mindig eszembe jut ez a nagy vásárlási láz. Nem szeretetből, hanem illendőségből. A karácsony nem a bóvli és a kiárusítás ideje. A jelentését kellene a lelkünkbe engedni. Mert minden a szereteten múlik. A karácsony nem egy buli, az vagy áldott, vagy semmilyen…

Itt a börtönben fontos, hogy bejöjjön az a gondolat, hogy ki fogok menni, és valamit kezdeni kell az életemmel. De először saját magunkat kell megjavítani. Önmagunkat kell adni. A börtön falai közé külső embert beengedni és behívni jó kezdeményezés, de ez a külső ember segíteni csak akkor tud, ha őszinte. Ha olyat tud mondani, amit használni tudnak. Akár csak egy mondatot, amibe kapaszkodni lehet. Nem nagy dolgokra vagyunk hivatva, azt kell tudni kibontakoztatni, amiben jó az ember. A pénz ugyan számít, de nem minden, nem boldogít. És csak addig számít, amíg a mindennapi életét meg tudja vele szervezni az ember.

Én megszülettem, ide pottyantam, de minek? Nem a pénzért, mert az elmúlik. De gondolják csak meg, hogy mit mondjanak a gyerekeiknek. Szépen lébecolj? Valami eszményt kell adni nekik. Nem kell feltétlenül szentekké, jó emberekké válni, de erre törekedni lehet. Assisi Szent Ferenc alázatossága például példaértékű volt, pedig korábbi múltját tagadta meg, egy lázas betegségből kigyógyulva. Tehát a legnagyobb mélységből is van kiút, ha megtalálod a mentőkötelet.

A szeretet nem egy nyálas érzelem, hanem az, hogy valaki iránt felelősséget is érzek.

A szabadság elvesztéséhez pedig rossz döntések is járulhatnak.                

A bezártságban fontos és szükséges a foglalkoztatás, de mindenkinek meg kellene próbálnia visszapergetnie a napot, meg kellene találnia, hogy mi volt jó, mi volt rossz, mi vihet előre. Mindez nagyon szórakoztató tud lenni, pedig apró dolog, mégis értelemmel töltheti meg az életünket.

Az életünk során sok akaraterőre van szükség, anélkül minden hiábavaló, mert nem mézeskalácsház vár bennünket. És a rossz döntésekre mindig emlékezni kell, azokat lehet javítani. A példaképek csak az áldott lelkek legyenek, akikre fel lehet nézni. Erő nem valamit elkövetni kell, hanem ellenállni, hogy valamit ne tegyek meg.

Jó dolognak tartom, hogy a gyerekek ma úgy tudtak ide eljönni, hogy félretették az előítéleteiket, és szeretetet hoztak.”
  
Hm… azt hiszem, hogy legrövidebben az előbbiek szerint tudtam összefoglalni Jókai Anna szavait, melyek tele voltak tanulsággal, véleményem szerint valamennyi jelenlévő számára. Egy fogvatartott kérdésére válaszolva az írónő még elmondta, hogy számára a hit, a kegyelem, a szeretet mind-mind nagyon fontos fogalmak, melyek segítették őt pályafutása során, de az akaraterőt is fontosnak tartja. A jó iránti akaratot. Nem nagy dogokat kell látni, de egy tisztább, jobb emberré válni jó dolog. De hit nélkül élni nem lehet…


Úgy gondolom, hogy a korát meghazudtoló módon friss és energikus írónő nyílt, őszinte, közérthető szavai valamennyi fogvatartott és gyermek felé eljutottak. A gondolatainak sok üzenete volt, de ezek közül talán kiemelhetem azt, hogy ha valami nem sikerül, akkor nem szabad feladni, hanem olyasvalamit kell keresni, ami előrevihet. És nem minden a gazdagság, a csillogás, a pénz, mert ezek elmúlhatnak. Az igaz érzelmek, az emberi értékek ezeknél sokkal fontosabbak, sokkal nagyobb jelentőséggel bíró dolgok.

Végezetül, búcsúzásképpen az írónő így köszönt el a fogvatartottaktól: „amikor együtt vannak a zárkában, próbálják meg egymást ne zrikálni, hanem szeretni. Jegyezzék meg, hogy van jóvátétel és van megbocsátás. És tudják, hogy egyszer, ha egészségem engedi, és újra meghívnak, talán még visszatérek. És akkor nagy valószínűséggel új emberek ülnek majd itt. És én bízom benne, hogy elmondhatom nekik, hogy volt itt egyszer egy másik csoport, aki nem hagyta, hogy elnyelje őt az élet…”

Zárszóképpen, a fogvatartottak egy képviselője egy mécsestartóval és karácsonyfadíszekkel ajándékozta meg Jókai Annát, mely tárgyakat a fazekas képzésben részt vevő elítéltek készítettek, majd a színjátszó csoport előadta Jókai Anna egyik versét, melyet a mai napra zenésítettek meg a lelkes elítéltek. 

Következzen a vers, melynek gondolatai szintén megérintették a jelenlévőket:            
          
A magzat imája

Rándul az ötcentis testem –
hát megint elvesztem?
Vissza kell mennem?
oly sokáig vártam
az Égben születési láz van
minden Egész törtté lett
fölgyorsult az emberi történet
több az életre vágyó lélek
mint az életben foganó méhek
– de jaj, akik fogannak mégse fogadnak
„manó, légy elég önmagadnak”
győzött a sátán-filozófia
vérébe full a Fehérlófia
átdöfik a Tündérlány szemérmét
szilikonos mellekre tűzik ki az érmét
Isten szemét lurex-függöny fedi
ha nem lát mindent csak jobb neki
helyette figyel a Big Brother
olcsón megvesz és drágán ad el
anyát, apát, családot nem keres
megváltó lett az óvszeres.
Tetovált dzsungel a hátakra marva
ajakba, orrba üveggyöngy, tarka
lappadnak a hasak, a köldököt fémgolyó zárja
elcsurog a forrás, ha nincs edény alája
a képernyőn ész nélkül, szív nélkül gyaknak,
van aki hirdeti: ez kell a magyarnak
még itt vagyok...sikoltok: kegyelmezz
az Éned tartalom, nem csupán csak jelmez
Isten teremt s belegyilkol az ember
halált szül az, aki életet szülni nem mer
Ha megáll a Föld, befagynak az égi tervek
hiába szól Krisztus, hogy szeretlek,
Nem lesz többé Ország, sem Hatalom, oda a Dicsőség,
csak gyarmat, csak bitorló, alacsony minőség
...váltott a Törvény: aki felnőtt, felelős
aki gyermekkel, az Istennel is viselős.
Nyiss utat, te férfi, ne szakíts ki, asszony
botrány, hogy az ember Istent halasszon!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése