2014. október 30., csütörtök

A Tévelygőkért Alapítvány felhívása


A múlt hét végén Kocka 10 éves, bv. intézetben töltött idő után a Balassagyarmati Fegyház és Börtön  szabadulást elősegítő programja keretében néhány órára a Tévelygőkért Alapítvány munkatársaival elhagyhatta a börtön falait, hogy decemberi szabadulása előtt egy kicsit szokja a külvilágot. Sétáltak az utcákon, őszi faleveleket morzsolgattak, beültek egy kávéra. Szabadulása után a fiatalember a budapesti félutas otthonba költözik. A közösségen túl munkára, téli ruhára, élelmiszerre van szükségük Kocka új életéhez, a segítők ezért a következő TÁBLÁZAT (Klikk és megjelenik!) soraiban rögzített dolgokat várja a segíteni kész önkéntesektől. 
After 10 years of imprisonment, Kocka was able to leave the walls of the prison for just a few hours with the help of the Institute’s Release Support Program, to help get him reacquainted with the outside world. We walked through streets, on crumbling autumn leaves and sat down for a coffee. After release he is going to move into our halfway house in Budapest. In addition to our community, he will also need work, winter clothes and food in order that he can start anew. Listed in more detail in the chart below are the things we most need. Please help and share!
A Tévelygőkért Alapítvány legfontosabb partnere a Feldmár Intézet. A Feldmár András által alapított Intézet filozófiával, etikával, interperszonális fenomenológiával foglalkozik. A Feldmár Intézet 2012-ben a Büntetés-végrehajtásért Emlékérem Bronz Fokozata elismerésben részesült, 2013-ban pedig elnyerte az ERSTE Bank társadalmi integrációs díját a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben végzett munkájáért.

A Börtön-Mesekör csoportot 2011 óta működteti az Intézet a rácsok között. A program közösséget teremt a fogvatartottak számára, amelynek keretén belül gyermekeik számára mesejátékokat állítanak össze saját életük tapasztalatai és élményei alapján. Minden évben többször, de főleg karácsony előtt előadásra kerülnek ezek a mesék rendkívüli családi beszélőkön, ahol a gyerekek ajándékul DVD-n megkapják a mesejátékokat. A Börtön-Mesekör közel hozza a fogvatartott apákat gyermekeikhez, akik sikeresnek, elfogadottnak, sőt tiszteletreméltónak láthatják apjukat. A program a tapasztalatok szerint komoly változásokat hoz a családi kapcsolatokban, az apa-gyermek viszonyokban.

A Börtön-Mesekör program, amely elnyerte a rangos nemzetközi elismerést, több elemében is továbbfejleszthető. A Feldmár Intézet vezetősége úgy döntött, hogy az ERSTE-díj összegéből többek között létrehozza Mirkó Alapot, amelynek célja és feladata, hogy a fogvatartottak gyermekeit konkrétan anyagilag is támogassa. Hogy a kitűzött célt minél körültekintőbben és valóban a szükségleteknek megfelelő elosztással tudjuk szolgálni, a Tévelygőkért DRK Alapítvány erre a célra felkért kuratóriuma segítségével végzi a Mirkó Alappal kapcsolatos teendőket.

Mirkó Alap tehát azokért a gyermekekért jött létre, akik semmiről nem tehetnek, de nyilvánvalóan a legkiszolgáltatottabb, legártatlanabb, legelesettebb áldozatai a kialakult helyzetnek. A börtönben fogvatartott apa, miután kiesik a családi keretből, sem emberileg, sem anyagilag nem tud hozzájárulni gyermekei neveléséhez. A helyzetet nehezíti a szégyen, amelyet az egész családnak viselni kell, s, amely sokszor már eleve determinálja a gyerek helyzetét kortársai között.

A B-Terv program is szorosan épül a Börtön-Mesekör programra. A Feldmár Intézet a börtönviseltek számára indította ezt a reintegrációs programot, amely a büntetés-végrehajtási rendszerből frissen szabadult, hátrányos helyzetű, börtönártalmakkal terhelt, családjukhoz visszatérni nem tudók számára olyan lakóközösséget hozott létre, amelyben a szeretetteli, előítéletektől mentes, asszertív kommunikáció gyakorolható. A B-Terv alapelvei szerint az emberi élet lehetőségének megteremtését szolgálja, a szabadultak társadalomba való visszailleszkedését segíti. A programban az életminőség javításával szociális értékszempontok valósulnak meg. A bűnismétlés, illetve visszaesés lehetőségének minimalizálása gazdasági hatékonysággal bír.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése