2014. október 22., szerda

Szentmise a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben


A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben immáron hagyományosan emlékmisét szervezett Varga László, az intézet börtönlelkésze. Az október 17-én 10.00 órakor kezdődő szentmisét Bíró László tábori püspök úr, a Magyar Katolikus Püspöki Kar börtönpasztorációs referense mutatta be. 

A lelkész úr a püspök atya köszöntését követően ismertette Boldog Ceferino vértanú életének főbb állomásait, majd példaként kiemelte az ő családszeretetét, őszinteségét, valamint becsületességét. E különleges alkalomra tekintettel nyolc fogvatartott családtagjai is jelen lehetettek a szentmisén. A püspök atya szavaiban példaként említette a vértanút, aki tisztességes munkával biztosította családja megélhetését és mellette hithű tudott maradni.  


A szentmise végeztével a püspök úr ünnepi áldásban részesítette a jelenlévő családokat, majd az intézet parancsnok-helyettese, dr. Tibay Ákos bv. alezredes úr köszönte meg áldozatos tanítását, valamint a fenti gondolatok mentén a helyes életvitelre sarkallta a fogvatartottakat.

Az esemény végén a fogvatartottak egy társuk által készített festménnyel köszönték meg a püspök atya szolgálatát. /Kép és szöveg: Lelovics Zoltán/


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése