2012. április 23., hétfő

Visszaemlékezés egy konferencia előadásaira 2. rész


Fiáth Titanilla „A reszocializáció kérdésköre a pszichológus szempontjából”

 
A konferencia második előadója a Budapesti Fegyház és Börtön pszichológusa, Fiáth Titanilla volt, akit a magam részéről rendkívül kedvelek, tisztelek. Olyannyira, hogy a saját munkatársaim ismereteinek bővítésére és elgondolkodtatására intézetünkbe is meghívtam őt, a soron következő szakmai műhely előadójául. De az egy másik történet lesz…

Szóval, a pálhalmai előadását Tita azzal kezdte, hogy véleménye szerint az aktuális társadalomtól függ az, hogy a büntetés-végrehajtásban a megtorlás vagy a reszocializáció elemei hangsúlyosabbak. A fogvatartottak szabadulása és az azt követő beilleszkedés nehézségei azonban mindenképpen megfigyelhetőek. A fogvatartottak szinte kivétel nélkül egy ún. szabadulás előtti stresszel élik meg ezt az időszakot, továbbá jellemző az önsorsrontás jelensége is. Az utolsó időszakban a benti, börtönön belüli túlélést jelentő fantáziálás egyre távolabb kerül, és közeledik a valódi életre készülés, az azzal való szembesülés időszaka. Szabadulás előtt ugyanis megfigyelhető, hogy a fogvatartott akar is kimenni, de valami visszahúzza. Ezt egy személyes élménnyel is megerősíthetem, a napokban szabadult intézetünkből egy fogvatartott, kitöltve. Annak idején, amikor nem kapta meg a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét, önkárosító magatartást is kilátásba helyezett, a személyi állomány tagjait okolta azért, hogy nem szabadulhatott feltételesen. Aztán elérkezett a kitöltött szabadulása ideje, amikor annyira megrettent a kilátástalanságtól, ami várja kint, hogy kijelentette nevelőjének és a felügyelet több tagjának is, hogy ő meg fogja tagadni a szabadítást, mert nem akar pénz nélkül, bizonytalanságba kimenni...

A pszichológus magyarázatát előbbiekre az alábbi vázlatos felsorolással lehet megadni:
 • hasítás a „kint” és a „bent” között,
 • az értékelések polarizálódása,
 • a „kinti” világ és benne a saját pozíció idealizálása,
 • a rövid ideig tartó jóllét túláltalánosítása, ezzel együtt a távolság miatt a „benti” szenvedés felnagyítása,
 • a szabad élet konfliktusmentes térré alakul át, a börtön szenvedést jelent a sok konfliktus, probléma miatt.
A fogvatartottak egy része számára a börtön egyfajta „értéket” képvisel, a következők szerint:
 • a „visszabukottak” tapasztalatai szerint az ismételt börtönbe kerülés az nem más, mint egyfajta „hazatérés” egy kudarcokban bővelkedő időszak után,
 • egy szabadult fogvatartott beszámolójában úgy nyilatkozott, hogy a szabadulását követően munkahelyet sikerült találnia, munkába állt, rendesen dolgozott is, de kevés pénzt keresett a tisztességes munka után, ami miatt szűkösen élt, spórolnia kellett. Ezt a régi, továbbra sem teljesen törvényes eszközökkel és nem feltétlenül a tisztességes megélhetést megcélzó barátai egyenesen égőnek tartották, amit nehezen tudott feldolgozni,
 • a börtön nehéz az egyén, a fogvatartott számára, de a helyzet azért is tűnik elviselhetetlennek, mert ez egyértelműen hatással van a családra, a gyerekekre is…
Előzőekből is következhet, hogy az újabb börtönbüntetés kockáztatása és a visszaesés a fájdalom egy más típusának választásaként értékelhető. Továbbá léteznek olyan fogvatartottak is, akik számára a tekintély, a presztízs, a magas státusz jóval egyszerűbben elérhető a börtön világában, mint kint, a civil, szabad életben.

Egyesek esetében a büntetés rizikójához és a bukáshoz pozitív értékek is kapcsolódnak: „én legalább megpróbáltam kitörni…” Mindez talán nem is meglepő annak tükrében, hogy a civil próbatételekhez (mint például a tisztes szegénység, a közmunka stb.) erősen negatív értékítélet kapcsolódik a fogvatartottak körében. Ráadásul egyes szubkultúráknál a civil sikertelenség erősebb szégyenérzetet okoz, mint a börtönbüntetés…

A reszocializáció sikeressége szempontjából Fiáth Titanilla az alábbiakat emelte ki:      
 • célként kell megfogalmazni a reális gondolatok erősítését, a kognitív torzítások felismertetését, mindezt tudatosítani kell a fogvatartottakban,
 • a múltat és a jövőt illetően célul kell kitűzni a reális percepció kialakítását,
 • meg kell beszélni és át kell értékelni a különböző prototípusokat (mint például drogos, bűnöző, normális ember),
 • fontos, hogy a börtönben dolgozó személyek, a személyi állomány tagjai egyfajta szerepmodellek legyenek, mert ők kell, hogy képviseljék a normális embereket,
 • az oktatás és motiváció fontossága kiemelkedő, épp ezért vonzóvá kell tenni a fogvatartottak számára a képzéseket, tréningeket, de az általuk hozzágondolt értékeket fel kell mérni.
Az előadás végén egy közelmúltbeli külföldi tanulmányút tapasztalatait ismerhettük meg, Fiáth Titanilla ugyanis a konferencia előtt néhány nappal érkezett meg az Egyesült Államokból, ahol abban a szerencsés helyzetben volt része, hogy többek között két büntetés-végrehajtási intézetbe is bebocsátást nyert. A Jefferson City Correctional Centre szakmai célkitűzései és tevékenysége szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír a közösségiség és felelősség erősítését megcélzó foglalkozáscsomag, az állatasszisztált terápia, az idősgondozás, a hospice szolgálat és a drogfüggők terápiás közössége. A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés büntetések miatt magas az időskorú fogvatartottak száma, és az ő gondozásukba bevonják a fiatalabb elítélteket is, akikre egyértelműen jó, pozitív hatással van ez a fajta tevékenység. A drog-prevenciós körleten az ott lehelyezett mintegy 80-90 főre 2 nevelő jut, akik talán kevéssé hatékonyan tudnának dolgozni, de a fogvatartottak kezelésében, nevelésében erős teret engednek a kortárs-segítésnek, tehát maguk a fogvatartottak segítik egymást, illetve egy öt fázison át tartó képzési folyamatban a bekapcsolódók instruktori szintet is szerezhetnek.

Az Illinois államban található Greenville Federal Prison falai között működő átmeneti csoportban 1 nevelőtisztre mintegy 80-90 fő fogvatartott jut, ezért a hatékony kezelés érdekében itt is erőteljesen bevonják őket a szakmai feladatok megvalósításába. Egy volt fogvatartott állított össze egy brosúrát, a szabadulás előtti utolsó napokról, és a szabadulást követő első időszak nehézségeiről (családi kapcsolatok ismételt felvétele, pártfogó felügyelővel való kapcsolattartás, munkaerő-piacon elhelyezkedés stb.). A fogvatartottak ún. gondolat- és cselekvésnaplókat használnak, fizikai/érzelmi/spirituális és mentális összetevők kapcsán, rögzítik a börtönbeli történéseket és tapasztalatokat, amivel elmossák a kint és bent közötti határvonalat, majd mindezt csoportban is megbeszélik egymással. Önálló fogvatartotti csoportok működnek, saját maguk által vezetett módon. A szabadulás előtt állók részére álláskereső tréning működik, amire újságokat és segédeszközöket is bevisznek, illetve különféle állami programokban is közreműködnek. 

Folytatás következik…
         

    

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése