2014. szeptember 20., szombat

Környezetvédelmi hét a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben

A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben a tegnapi napon fejeződött be a BVOP Fogvatartási Ügyek Főosztálya által kiírt „Aktív hétköznapok” című pályázatra benyújtott, nyertes pályamunka megvalósítása.

Amint a pályázati anyagban István Károlyné oktatásszervező kolléganőm is megfogalmazta, az intézetünkben kialakult gyakorlat szerint a fogvatartottakkal való foglalkozás egyik alappillére a külvilág behozatala a börtön falai közé, annak ünnepeivel, jeles napjaival együtt. Az ünnepek, társadalmi események megítélésünk szerint fontos részét képezik minden társadalom, minden közösség életének, így az azokban való részvétel erősíti/erősítheti a társadalmi csoporthoz való tartozást. A jelenleg szabadságvesztés büntetésüket töltő fogvatartottak túlnyomó többségének életében elérkezik az a nap, amikor kinyílik előttük a börtönajtó és szabad emberként visszakerülnek a civil életbe. Hogy oda nagyobb eséllyel tudjanak visszailleszkedni vagy egyáltalán beilleszkedni, kompetensnek kell lenniük a társadalmi elvárások terén, ismerniük kell az adott társadalom írott és íratlan szabályait, szokásait. Az utóbbi években tapasztalható tendencia, hogy egyre hangsúlyosabbá válik a környezettudatos életmód terjedése. Világméretű feladata az emberiségnek a környezettudatos életmódra való áttérés, hogy megtegye mindenki a saját életében, a saját életterén azokat a teendőket, amit akkor és ott Ő megtehet! Azt gondoljuk, hogy ebben segítenünk kell a jelenlegi fogvatartottakat is: szerezzenek ismereteket és környezettudatos szokásokat alakítsunk ki bennük, illetve a már meglévő tudásukat mélyítsük, szélesítsük és újabb környezettudatos attitűdök beépülését segítsük elő.

Az intézetünkben már eddig is tettünk ennek a szemléletváltásnak az elősegítése érdekében: pl.: a Föld napja alkalmából vetélkedőt rendeztünk, ahol az intézetben elhelyezett fogvatartottak 5 fős csapatai az elhelyezési szintjüket képviselve mérkőztek meg egymással. Megfigyelhető volt, hogy többen – főleg azon fogvatartottak, akik több mint 5 éve töltik szabadságvesztés büntetésüket – kevés ismerettel bírnak a jelenleg aktuális környezetvédelmi törekvésekről, a mai Magyarország környezetvédelmi szokásairól. Persze ez nem jelent, vagy nem feltétlenül jelent releváns többséget, de megítélésünk szerint mindenképp érdemes ezzel a fontos témával is segíteni a fogvatartottakat.

Mindezek figyelembevételével, a már meglévő tapasztalatok felhasználásával a takarítási világnap köré környezetvédelmi hét került megtartásra Balassagyarmaton, figyelemmel arra az aktualitásra, hogy a takarítási világnap ugyan nem kötődik egyetlen konkrét dátumhoz sem, de minden évben az egyik, szeptember 20-a körüli hétvégén ünneplik. Jelszava: Gondolkodj világméretekben és cselekedj otthon. Az akció Ausztráliából indult, ahol 1989-től szervezik az országos nagytakarítás napját. A Takarítási Világnapot hivatalosan először 1992-ben hirdette meg az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP). Az ENSZ a Környezetvédelmi Programjához (UNEP) kapcsolódó takarítási világnapon arra buzdítja a Föld lakóit, hogy tisztítsák meg, varázsolják élhetőbbé a környezetüket, és az eredményt lehetőleg hosszú távon őrizzék meg.

A környezetvédelmi hét programja

A környezetvédelmi hét előtt a következő versenyek lettek meghirdetve a fogvatartottak számára:

Képzőművészeti verseny: melyre bármely, a környezetvédelem bármely ágával kapcsolatos, tetszőleges technikával készített, tetszőleges méretű pályamunkával lehet nevezni. A beérkezett pályamunkákat szakmai zsűri – melyben környezetvédelmi szakember és képzőművész is helyet foglal – bírálja el. A benyújtott alkotásokból kiállítást rendezünk az intézet Szent Mihály kápolnájában.
Irodalmi verseny: melyre bármely, a környezetvédelem bármely ágával kapcsolatos, tetszőleges stílusban megírt (vers, novella, mese, stb.) alkotással lehet nevezni. A beérkezett írásokat szakmai zsűri bírálja el, melyben helyet foglal magyar tanár és környezetvédelmi szakember is.
Olvasónapló pályázat: Thom Hartmann: Az ősi napfény utolsó órái című kötete alapján. Ez a kötet a Balassagyarmati Fegyház és Börtön könyvtárában megtalálható. Az olvasónapló elkészítésére szakembert kérünk fel.


A környezetvédelmi hét programja:

1. nap:
Előadás: A környezetvédelem múltja, jelene és jövője.
Előadó: civil környezetvédelmi szakember
A fogvatartotti alkotásokból álló képzőművészeti kiállítás megnyitása, eredményhirdetés

2. nap:
Előadás: Szemét-e a szemét?
Előadó: civil hulladékgazdálkodási szakember.
Az irodalmi verseny eredményhirdetése

3. nap:
Előadás: Takarítsunk, de hogyan?
Előadó: civil környezetvédelmi szakember
Az olvasónapló pályázat eredményhirdetése

4. nap:
Előadás: Környezettudatosság a börtönben – hogyan lehet „zöldebb” a börtön?
Előadó: büntetés-végrehajtási szakember
Workshop fogvatartottak számára: konkrét ötletek, melyekkel zöldebbé tudjuk tenni a bv. intézet területét.

5. nap
Előadás: Alternatív energiaforrások – általános tájékoztatás
Előadó: civil szakember
Fogvatartotti gyakorlati csapatverseny: Szemét-e a szemét? címmel. Fő szempont a tárgyak/szemét újrahasznosítása, sok kreativitással. A verseny lényege, hogy minden csapat egyforma tárgyakat/szemetet (mely a börtön mindennapokban is jelen van, pl.: műanyag flakon) és eszközöket kap, melyek segítségével új használati tárgyakat hoznak létre. Csak a megadott tárgyak és eszközök felhasználásával lehet létrehozni az új használati tárgyakat. (pl.: műanyag flakonból virágtartó, stb…) Az újrahasznosítással megalkotott tárgyak kiállításra kerülnek a Szent Mihály kápolnában.

6. nap:
Előadás: Alternatív energiaforrások a mindennapokban
Előadó: civil szakember
Fogvatartotti csapatverseny, mely az eddig elhangzott előadások anyagából tevődik össze:
A fogvatartotti csapatverseny eredményhirdetése

7. nap:
A környezetvédelmi hét utolsó napja a munka jegyében telt, civil helyszínen, a társszervekkel és Balassagyarmat Város Önkormányzatával egyeztetve, biztonsági szempontokat figyelembe véve a fogvatartottak egy csoportja a város területén szemétgyűjtést, területrendezést hajtott végre.
A TÁMOP 5.6.1.A-11/2-2011-0014 azonosító számú projekt keretén belül parkgondozó, valamint kertfenntartó OKJ-s képzésen végzett, jelenleg is intézetünkben fogva tartott elítéltek bevonásával a börtön épületét övező zöld területek bővítése, gondozása, újabb évelő növények beültetése valósult meg.

A fenti programsor folyamán az ott jelen lévő, önként jelentkező fogvatartottak aktuális ismereteket kaphattak a környezetvédelem múltjáról, jelenéről és jövőjéről, ismereteket szerezhetnek a hulladékgazdálkodás fogalmáról, feladatairól, az egyént is érintő feladatokról, megmutathatják kreativitásukat, tehetségüket, felvonultathatják ötleteiket. A megszerzett ismeretekről számot adhattak humoros vetélkedők formájában, és resztoratív elemként a tágabb környezet élhetőbbé tételéért is tehettek valamit, kezük munkájával.

A program eredményeként talán erősödött a bevont, aktívan bekapcsolódott fogvatartottak környezettudatossága, akik ötleteikkel hozzájárulhattak a bv. intézet zöldebbé válásához is. 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése