2012. március 26., hétfő

Civil oktatók a börtönben 3. rész


A nemzetközi kitekintést követően evezzünk hazai vizekre, egészen konkrétan be szeretném mutatni azokat a tevékenységi köröket, melyek a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben elhelyezett fogvatartottak oktatását, képzését megcélzó szakmai tevékenységével leginkább összefüggésbe hozhatóak. Ebbe egyaránt beletartoznak az egyéni és csoportos foglalkozások, illetve egyéb olyan szabadidős programok, amelyek összefüggésbe hozhatók a szabadságvesztés büntetés céljaival összefüggésben megvalósítandó szakmai feladatokkal.  


Egyéni foglalkozások
 • Befogadó beszélgetés, adatgyűjtés (bűnügyi előélet, családi kapcsolatok, érdeklődési kör, munkáltatással összefüggő előélet, szenvedélybetegségek… etc.),
 • Információszolgáltatás (kapcsolattartás, ezen belül különös tekintettel látogató fogadás, levélírás, telefonálás, intézeten belül tanúsítandó magatartás fogvatartott társakkal és személyi állomány tagjaival, intézet által biztosított lehetőségek… etc.),
 • Tájékoztatás a Házirend és a napirend előírásait illetően (ennek pontos ismerete és maradéktalan megtartása nagymértékben elősegítheti a fogvatartottak beilleszkedését, pozitív értékelését, érvényesülését…),
 • Nevelési terv összeállítása (a fogvatartottal közösen kerül kimunkálásra, tartalmazza a büntetés végrehajtása alatt elvárt teendőket, hozzáállást, meghatározza a jogokat, kötelezettségeket, lehetőségeket, háromhavonta felülvizsgálat tárgyát képezi),
 • Szabadulásra történő felkészítés (jellemzően a szabadulás előtt hat hónappal az illetékes nevelő foglalkozik a fogvatartottal, meggyőződve arról, hogy az érintett rendelkezik –e a szabadulásra alkalmas megfelelő ruházattal, lábbelivel, felhasználható pénzzel, okmányai rendben vannak –e, munkahelye, beilleszkedése milyen formában lesz biztosított, hová távozik, milyen tervekkel rendelkezik, kitől várhat/kaphat segítséget… etc.).

Csoportos foglalkozások
 • Fogvatartotti fórum (külön szabályozás szerinti formában, tartalommal és meghatározott rendszerességgel megtartásra kerülő esemény),
 • Vallási tárgyú foglalkozások, Zakeus-program (az egyházi ünnepek kapcsán hagyományainknak megfelelően ökumenikus istentisztelet kerül megrendezésre intézetünkben, több alkalommal került megtartásra püspöki szentmise, a hétvégi időszakokban katolikus hitoktatás, a Jehova tanúi és a HIT Gyülekezet lelki gondozása kerül megtartásra az érdeklődők részére, az intézet főállású katolikus börtönlelkésze előbbiek mellett rendszeres foglalkozásokat tart az érdeklődők részére, a Zakeus-program a helyreállító igazságszolgáltatás egyik modellprojektjeként pályázati forrásból kerül biztosításra az önként jelentkező fogvatartottak részére… etc.)
 • Közösségvezetők eligazítása (a közösségvezetői megbízatást betöltő fogvatartottak részére meghatározott rendszerességgel eligazítás kerül megtartásra, illetve tevékenységük is értékelés tárgyát képezi, valamint feladat-meghatározás is részét képezi a foglalkozásnak),
 • Színjátszó szakkör (a fogvatartotti színjátszó szakkör jellemzően az állami ünnepek kapcsán készül megemlékező műsorral, de e mellett aktualitás szerint egyéb kulturális rendezvényekre is felkészülnek, valamint gyermeknap és Mikulás-ünnep alkalmából szintén műsort adnak az ilyenkor intézetünkbe látogató gyerekcsoportoknak, több alkalommal szerepeltek külső rendezvényen, a Reménysugár Gyermekotthon és a Szociális Otthon falai között),
 • Mesekör (a Feldmár Intézet munkatárainak közreműködésével működő mesekör tevékenységéről már korábbi bejegyzéseimben bőven írtam, ezért e helyütt ezt nem egészíteném ki),
 • Fórum színház (hasonlóan az előző foglalkozásnál rögzítettekhez, a Fórum színházról is írtam már),
 • Szt. Dávid Kórus (az egyházi kórus több intézeti program zenei aláfestését adta már, de az elmúlt években számos külső egyházi rendezvényen is fellépett, egyebek mellett egyházmegyei kórustalálkozón),
 • Meditációs foglalkozás (az elmúlt években tai ji és yoga foglalkozások is megtartásra kerültek az érdeklődő elítéltek számára, mely program hatása egyértelműen pozitív volt a résztvevők együttműködő készségére, magatartására),
 • Szabadulásra felkészítő reintegrációs és munkaerő-piaci tréning (saját magunk által kifejlesztett intenzív, 12 hetes szabadulásra felkészítő foglalkozás-sorozat kerül megtartásra a fogvatartottak részére, egy kijelölt nevelő kolléga vezetésével, melynek záró foglalkozásán a Munkaügyi Központ helyi kirendeltségére is ellátogat néhány fogvatartott, a KIMISZ pártfogó felügyelője pedig az egyik nevelő kolléga közreműködésével negyedévente munkaerő-piaci tréninget tart a szabadulóknak, az utánkövetés érdekében kifejlesztetünk egy kérdőívet, melyet szabadulás után megküldünk az utógondozó pártfogó felügyelőnek, aki hat hónappal a szabadulás után a birtokában lévő információk segítségével visszajelzést ad nekünk).
 
Oktatások, képzések
 • Általános iskola (5, 6 , 7 , 8 osztály),
 • Középiskolai oktatás (9-10 osztály),
 • Érettségi vizsgára történő felkészítés,
 • Szakképzések
 • Cipőfelsőrész-készítő (2002),
 • Vízvezeték- és központi fűtésszerelő (2007, 2012),
 • Épületburkoló (2007),
 • Gyorsétkeztetési eladó (2004, 2007, 2008),
 • Szobafestő-mázoló (2003, 2004, 2005),
 • Parkgondozó (2008),
 • Utcai szociális munkás asszisztens (2001, 2002, 2003),
 • Freskóterápia (2009),
 • Könnyű- és nehézgépkezelő (2008),
 • Targoncavezető (2012),
 • Hegesztő-, vágógépkezelő (2012),
 • Fazekas (2011),
 • Közösségi mentorasszisztens (2012).
 
Szabadidős programok
 • Könyvtári foglalkozás (a leginkább olvasóteremként működő könyvtár a Szent Mihály Kápolna területén található, mely számos tréningnek és kulturális rendezvénynek ad otthont folyamatosan, ezért a kölcsönzés a körletszinteken kiválasztott ún. könyvtárfelelősök bevonásával biztosított, az előzetesen letartóztatottak elhelyezési szintjén egy külön mini könyvtárat alakítottunk ki az érintettek igényeinek minél teljesebb kielégítése érdekében),
 • Sportfoglalkozás (foci, kosárlabda, testépítés – utóbbiból viszonylag kevés lehetőséget biztosítunk, aminek a miértjét korábban szintén taglaltam már, előbbiek mellett egy civilben fitness edzőként dolgozó fogvatartott bevonásával több közös, zenés tornaórát szerveztünk már a sportolásra vágyók átmozgatása érdekében…),
 • Mentálhigiéniai programok (havi rendszerességgel egészségnevelési előadásokat szervezünk, de mellette rendszeres ismeretterjesztő és felvilágosító előadásokat tartunk a fogvatartottaknak, valamint a pályázati programjaink során is számos ezzel összefüggő projektelemet biztosítunk),
 • Nyelvi szakkör (több fogvatartott lehetőséget kapott az ELO távoktatásban való részvételre, de angol nyelven jól beszélő fogvatartott bevonásával lehetőség szerint szakköri foglalkozást is szerveztünk már),
 • Vallási tárgyú foglalkozások (lsd. mint fent),
 • Rajz szakkör (egy nevelő kolléga vezetésével képzőművészeti szakkört indítottunk, de néhány tehetségesen festő elítélt az intézet által biztosított eszközök és festékek segítségével és felhasználásával lehetőséget kap művészi hajlamai kiélésére),
 • Számítógép-kezelő szakkör.

A bemutatást a pályázati programjainkkal fogom folytatni, ezzel együtt úgy gondolom, hogy a nem teljes körűnek tekinthető felsorolásból kitűnik, hogy intézetünk a körülmények és a nehézségek ellenére egy olyan programkínálatot próbál meg biztosítani a fogvatartottak részére, amely európai színvonalúnak tekinthető...  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése