2012. március 28., szerda

Civil oktatók a börtönben 4.

A folytatásban az Intézet pályázati tevékenysége kerül bemutatásra, ahogy azt legutóbb ígértem, röviden.  Manapság egyébként valamennyi bv. intézet számára egyfajta feladat-meghatározás az aktív pályázati tevékenység, de szerencsére Balassagyarmat e téren (is) kiemelkedőnek számít. Annak érdekében ugyanis, hogy a szakmai terveinket, álmainkat meg tudjuk valósítani, intézetünkben már évekkel ezelőtt egy hihetetlenül aktív, intenzív pályázati munka bontakozott ki. Kezdetben néhány elhivatott szakember a mostani parancsnok, dr. Budai István bv. ezredes úr irányítása mellett kezdte el a pályázatkereső és -író tevékenységet, zömében a szabadidő terhére, önszorgalomból, elhivatottságból, tenni akarásból, majd később az Intézet munkatársaira épülve megalakult a Társadalmi Visszailleszkedést Segítő Egyesület, amely civil szervezetként egyebek mellett olyan pályázati programok megírását tűzhette ki céljául, melyekben az Intézet fő pályázóként nem indulhatott volna. Ez irányú tevékenységünk 3 fő nyomvonalon halad, melyek a következők: kábítószer-prevenció, re-integráció, kisebbségi kultúra. Amint a következő felsorolásból kitűnik, a gyakorlatban csak az első két kategóriában nyújtottunk be sikeres, ezzel együtt kedvező elbírálást nyert projekteket. Megjegyzendő továbbá, hogy néhány éve egyre inkább érdeklődünk az iránt, hogy a helyreállító igazságszolgáltatással összefüggő resztoratív módszereket hogyan tudnánk beilleszteni a napi büntetés-végrehajtási gyakorlatba. Ezzel kapcsolatos eddigi tapasztalataink, ahogy arról már a blog előző bejegyzéseiben is több alkalommal rögzítettem, pozitívak.     

Eredményes, megvalósított projektek:
 • 2005. „Esély a falakon kívül és belül – együtt a bűnmegelőzésért”
 • 2005. „Sporttal a drog ellen”
 • 2006. KAB-PP-06-B-0035 „Légy tiszta! – felvilágosítással a kábítószer-fogyasztás ellen”
 • 2007. 413072/2007/OBMB „Adj esélyt, hogy jóvátegyem!”
 • 2007. KAB-PR-07-B-0076 „Resztoratív módszerek alkalmazása a kábítószer-prevenció területén” (a szerződéskötés végül meghiúsult)
 • 2007. NCTA-2008-K01542 „Műemlék börtön kápolna és könyvtár helyreállítása a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben”
 • 2007. HEFOP-2.3.2.-05/1.-2005-10-0056/2.0. „Fogvatartásból szabadult fiatalok társadalmi és munkaerő-piaci (re)integrációs esélyeinek növelése munkaerő-piaci tréninggel” (A Váltó-sáv Alapítvány által megvalósított pályázat)
 • 2008. 1201/2008/OBMB „Együtt, közösen a Palóc liget természeti környezetének megóvásáért”
 • 2008. HEFOP-2.2.1-06/1 „Vissza a társadalomba” – a Társadalmi Visszailleszkedést Segítő Egyesület és a Gondoskodás Közhasznú Egyesület önkénteseinek képzésével”
 • 2008. 41-41-10/1/2008. BVOP Biztonsági és Fogvatartási Ügyek Főosztálya által kiírt pályázat, aés drog-prevenciós foglalkozások megvalósítása fogvatartottak társadalmi visszailleszkedését elősegítő programok, tréningek
 • 2009. KAB-PR-08-B-0025 „Egészségfejlesztési modellprogram a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben”
 • 2009. JLS/2008/JPEN015-30-CE-0267156/00-39 „Mediáció a büntetés-végrehajtásban”
 • 2009. TÁMOP 5.3.1/08/2-2009-0095 projekt Fogvatartottak szabadulás utáni beilleszkedésének elősegítése, egyénre szabott fejlesztési terv és a kulcskompetenciák fejlesztésének segítségével.
 • 2010. TÁMOP 5.6.2-10/1-2010-0001 „Társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása”
 • 2011. TÁMOP 1.4.3-08/1-1F-2009-0057 projekt Hátrányos helyzetű és fokozottan hátrányos helyzetű személyek társadalmi visszailleszkedésének elősegítése komplex, több irányba ható képzési programmal a munkaerő-piaci helyzetük javítása érdekében.
 • 2012. TÁMOP 5.6.1.A-11/2 projekt Az elítéltek reintegrációja a szabadulást követően, Munka – közösség – megbánás, Börtön Café”
 • 2012. TÁMOP 5.6.1.A-11/4-2011-0001 "Alkalmazkodóképesség fejlesztése a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben, valamint a Heves Megyei Bv. Intézetben elhelyezett fogvatartottak körében”
 • 2012. KAB-ME-11-C-3218 „Kábítószer-prevenciós modellprogram a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben”
 
Az oktatás és képzés fontossága

A témával foglalkozó mostani és néhány korábbi bejegyzés tapasztalatait, megállapításait összegezve azt gondolom, hogy a büntetési célok érvényesülése, a fogvatartottak szabadulásra történő felkészítése, majdani visszailleszkedése szempontjából kiemelt jelentősége van mindazon programoknak, képzéseknek, amelyek a szabadságvesztés büntetés töltése alatt lehetőségként felkínálásra kerülnek az érintettek számára. Annak ellenére, hogy megítélésem szerint nem minden fogvatartott esetében tudunk igazi, valós eredményeket elérni, úgy gondolom, hogy mégis mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy különböző mértékben ugyan, de valamennyi fogvatartottal foglalkozzunk. Tudomásul kell venni ezzel együtt, hogy minden, ami a börtönbe történő befogadást követően a fogvatartottakkal történik, a szabadulásra való felkészítést szolgálja. Ezért fontos az, hogy bizonyos mértékben minden fogvatartottal legyen foglalkozva. Mert ha igazi eredmények nem is mindenkinél érhetőek el, akkor is lényeges szempont kell, hogy legyen, hogy senki se rosszabb állapotban (mentális, fizikális téren egyaránt igaz) szabaduljon, mint amilyenben a befogadásakor volt. És ezért tenni kell. Nem keveset...    

Az oktatási, képzési és egyéb programoknak köszönhetően a fogvatartottak
 • Befejezhetik megkezdett tanulmányaikat,
 • Új készségekre tesznek szert,
 • Hasznosan töltik szabadidejüket,
 • Felkészülnek a szabadulásukra,
 • Felkészülnek a re-integrációjukra,
 • Új ismeretekre tesznek szert,
 • Megtanulnak csoportban gondolkodni és dolgozni,
 • Tanulnak önmagukról,
 • Megtanulnak más emberekre figyelni,
 • Megtanulnak kommunikálni stb....
 
Végezetül, a témához kötődően, szintén a teljesség igénye nélkül következzen néhány olyan fogalom, ami nagyon fontosnak értékelhető a büntetési célok érvényesülése, a büntetés-végrehajtási szakmai tevékenység szempontjából:
 • Fogvatartottakkal való megfelelő kommunikáció,
 • Differenciálás, klasszifikáció,
 • Fogvatartottak bevonása, érintetté tétele,
 • Szemléletváltás, önkéntesség, tettre készség a személyi állomány részéről,
 • Resztoratív módszerek alkalmazása,
 • Stb. 
 Azt hiszem, hogy a témával kapcsolatos bejegyzések még kiegészíthetőek lennének, ezzel együtt úgy gondolom, hogy gondolatébresztőnek talán jó volt az, hogy megosztottam néhány gondolatot az érdeklődőkkel...


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése